นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลผู้บริหาร

Post by Phayao
on 27 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 2230

 

 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

โทร. 081-8846703

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา