นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือให้นายจ้างกำกับ ดูแล และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

Post on 14 ธันวาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 360

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา