นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565

Post on 08 ธันวาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 392

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา