นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สังเกตุกราณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ

Post on 26 พฤษภาคม 2560
by Phayao
ฮิต: 712

วันที่ 26 พ.ค. 60 เวลา 06.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางภัทราภรณ์ ไชยชนะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายปริญญา เผ่าเครื่อง เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่ 459/5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต่ำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี บจก.ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ เป็นหน่วยงานฝึกซ้อม มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 212 คน การฝึกซ้อมเป็นไปตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา