นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี 2567 "อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ" ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Post by Phayao
on 27 ธันวาคม 2566
ฮิต: 27

ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี 2567 "อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ" ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้การอำนวยการของผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางโสภา เกียรตินิรชา) และรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสมพจน์ กวางแก้ว) ได้มอบของขวัญ "อบรม Safety ฟรี 10,000 คน"

🌐 Website: https://osh.labour.go.th/
👍 Facebook/YouTube : กองความปลอดภัยแรงงาน

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา