นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เพื่อลดการประสบอันตรายจากการเดินทางของลูกจ้าง

Post by Phayao
on 27 ธันวาคม 2566
ฮิต: 37

สสค.พะเยา 📣 ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เพื่อลดการประสบอันตราย
จากการเดินทางของลูกจ้างโดยเฉพาะการสวมใส่หมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการเดินทางอย่างเคร่งครัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

📌 คู่มือการเตรียมตัวของลูกจ้างในการเดินทางช่วงเทศการปีใหม่ 2567
https://drive.google.com/file/d/1Np9DHLNKOWx4Qh91S87Cgl3U4Mq9gzd7/view?usp=drive_link

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา