นางรัชนี  เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้บริการนายจ้างกู้ยืมเงินของกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Post by Phayao
on 03 พฤษภาคม 2567
ฮิต: 25

   กองความปลอดภัยแรงงาน ให้บริการนายจ้างกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย 
หรือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา