นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

จุลสารอีเล็กทรอนิกส์ สสค.พะเยา ฉบับที่ 13 ประจำเดือมิถุนายน

Post on 18 มิถุนายน 2562
by Phayao
ฮิต: 366

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา