นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

จุลสารอีเล็กทรอนิกส์ สสค.พะเยา ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม

Post on 15 มกราคม 2562
by Phayao
ฮิต: 381

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา