นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

จุลสารอีเล็กทรอนิกส์ สสค.พะเยา ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม

Post on 09 ตุลาคม 2561
by Phayao
ฮิต: 530

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา