นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

จุลสารอีเล็กทรอนิกส์ สสค.พะเยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกันยายน

Post on 11 กันยายน 2561
by Phayao
ฮิต: 357

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา