นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

จุลสารอีเล็กทรอนิกส์ สสค.พะเยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน

Post on 26 มิถุนายน 2561
by Phayao
ฮิต: 1269

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา