นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 ของ สสค.พะเยา

Post on 10 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 108

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา