นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของ สสค.พะเยา

Post on 09 ธันวาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 122

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา