นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

Post on 12 ตุลาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 177

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา