นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของ สสค.พะเยา

Post on 17 มีนาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 195

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา