นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ช่องทางการร้องเรียน

Post on 12 มิถุนายน 2562
by Phayao
ฮิต: 498

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา