นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ช่องทางการร้องเรียน

Post on 12 มิถุนายน 2562
by Phayao
ฮิต: 302

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา