นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

Post on 04 พฤษภาคม 2560
by Phayao
ฮิต: 2927

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ       ออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 7 แห่ง ลูกจ้าง 53 คน เป็นชาย 32 คน หญิง 21 คน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จากการตรวจสภาพการทำงานและสภาพการจ้าง พบว่า นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 แห่ง มีหนังสือเชิญพบนายจ้าง 4 แห่ง ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับ

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา