นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

อำนาจหน้าที่

Post on 24 พฤษภาคม 2562
by Phayao
ฮิต: 792

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา