นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

อำนาจหน้าที่

Post on 24 พฤษภาคม 2562
by Phayao
ฮิต: 649

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา