นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงผู้บิหาร

Post by Phayao
on 14 มิถุนายน 2562
ฮิต: 237

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา