นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข้อมูลผู้บริหาร

Post on 27 พฤษภาคม 2562
by Phayao
ฮิต: 906

 

 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

โทร. 081-8846703

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา