นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Post on 04 มีนาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 295

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา