นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ขอประชาสัมพันธ์ .. เรื่อง การรับสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565

Post on 08 ธันวาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 262

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา