นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

Post on 09 กรกฎาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 603

 

 

>>>   เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และ 2 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  <<<

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา