นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good labour Precties:GLP

Post on 23 พฤษภาคม 2560
by Phayao
ฮิต: 1103

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา