นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กสร. ดันหลัก 3จ 1ป ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย จากสารเคมีอันตราย

Post by Phayao
on 02 มิถุนายน 2565
ฮิต: 40

กสร. ดันหลัก 3จ 1ป ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย จากสารเคมีอันตราย

https://www.labour.go.th/index.php/63706-3-1

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา