นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.สุชาติ ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง เหตุเพลิงไหม้โรงงาน 2 แห่ง สั่ง กสร. เร่งเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที

Post by Phayao
on 20 พฤษภาคม 2565
ฮิต: 8

รมว.สุชาติ ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง เหตุเพลิงไหม้โรงงาน 2 แห่ง สั่ง กสร. เร่งเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที


https://www.labour.go.th/index.php/63538-2-25

 

กสร. เตือนนายจ้าง ลูกจ้างดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน เพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Post by Phayao
on 20 พฤษภาคม 2565
ฮิต: 9

กสร. เตือนนายจ้าง ลูกจ้างดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน เพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

https://www.labour.go.th/index.php/63539-2022-05-18-01-57-48?fbclid=IwAR3u-F1-5NoFxaJ-cSy9Csak5rgGTJmVeMHgiGaEhjslvMq5xCy1Asp_MwU

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา