นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมตรวจติดตามความพร้อมการเปิดการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล และพาหนะ ผ่านช่องทาง ผ่านแดนทางบก ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

Post on 24 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 84

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา