นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน และการคุ้มครองแรงงาน

Post on 24 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 75

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา