นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมหารือการปฏิบัติงานในกำกับของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายบำรุง สังข์ขาว) และมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

Post on 24 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 65

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา