นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

Post on 24 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 50

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา