นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ได้รับการสนับสนุนงบจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 4

Post on 20 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 105

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา