นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

รมว.สุชาติ ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง เหตุเพลิงไหม้โรงงาน 2 แห่ง สั่ง กสร. เร่งเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที

Post on 20 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 29

รมว.สุชาติ ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง เหตุเพลิงไหม้โรงงาน 2 แห่ง สั่ง กสร. เร่งเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที


https://www.labour.go.th/index.php/63538-2-25

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา