นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

กสร. เตือนนายจ้าง ลูกจ้างดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน เพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Post on 20 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 121

กสร. เตือนนายจ้าง ลูกจ้างดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน เพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

https://www.labour.go.th/index.php/63539-2022-05-18-01-57-48?fbclid=IwAR3u-F1-5NoFxaJ-cSy9Csak5rgGTJmVeMHgiGaEhjslvMq5xCy1Asp_MwU

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา