นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน”

Post on 18 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 39

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา