นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2565

Post on 18 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 177

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา