นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ขอส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม/สถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด

Post on 11 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 74

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา