นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565

Post on 09 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 81

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา