นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

Post on 09 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 79

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา