นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรลิ้นจี่แม่ใจพะเยา (GI)

Post on 05 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 64

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา