นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565

Post on 03 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 112

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา