นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการคุ้มครองแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

Post on 03 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 98

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา