นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เข้าร่วม โครงการ จป. ร่วมใจปลูกความดีขยายพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565

Post on 03 พฤษภาคม 2565
by Phayao
ฮิต: 78

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา