นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ก.แรงงาน แถลงจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65” ณ กระทรวงแรงงาน

Post on 22 เมษายน 2565
by Phayao
ฮิต: 30

ก.แรงงาน แถลงจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65” ณ กระทรวงแรงงาน


https://www.labour.go.th/index.php/63286-1-65

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา