นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Post on 22 เมษายน 2565
by Phayao
ฮิต: 58

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา