นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

Post on 19 เมษายน 2565
by Phayao
ฮิต: 28

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา