นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

Post on 19 เมษายน 2565
by Phayao
ฮิต: 36

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา