นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)”

Post on 19 เมษายน 2565
by Phayao
ฮิต: 28

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา