นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมอบรมโครงการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Post on 17 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 83

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา