นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา เข้าร่วมสังเกตการณ์หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงและหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัท เทรนนิ่ง ไฟร์ สามเก้า จำกัด

Post on 14 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 6

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา